Дунавска равнина

Образователен видео урок на Академико - видео канал в Youtube с учебно съдържание по дисциплините от 1 до 7 клас.

На канала на Академико ще намерите ценни образователни видео уроци, предназначени за учениците от 1 до 7 клас.  Те са разделени на теми, съобразени с държавните образователни стандарти за съответния предмет и клас.

Натиснете върху https://www.youtube.com/watch?v=Prwtdti3Vts&list=PLCiZTQRHm-4O4K-jY0RiJVoZ6H-KzDlzC&index=2, за да отворите ресурса.