Available courses

Ресурсно подпомагане - гимназиален етап

Ресурсно подпомагане - гимназиален етап

Course

Ресурсно подпомагане - прогимназиален етап (V-VII клас)

Ресурсно подпомагане - прогимназиален етап (V-VII клас)

Course

Ресурсно подпомагане - начален етап (I-IV клас)

Ресурсно подпомагане - начален етап (I-IV клас)

Course

1 ПИГ-7 - 1Ж клас - Магдалена Виденова

1 ПИГ-7 - 1Ж клас - Магдалена Виденова

Course

1 ПИГ3 - 1В клас - Магдалена Виденова

1 ПИГ3 - 1В клас - Магдалена Виденова

Course

ПИГ-3 ВТОРИ КЛАС/2г,д/

ПИГ-3 ВТОРИ КЛАС/2г,д/

Course

ПИГ 2 е, ж

ПИГ 2 е, ж

Прилагателно име Умножение и деление с числото 7
Course