Теми от тематично разпределение по ФВС за 12ти клас. Комплекси от упражнения за самостоятелна работа в домашни условия /изображения, видеа, презентации и др/.

Теми от тематичното разпределение за 12 клас и за самостоятелна подготовка в домашни условия.

ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕО КЛИПОВЕ И ИЗОБРАЖЕНИЯ - История и теория на спорта и спортните игри. Упражнения и комплекси от упражнения за разгрявка и самостоятелна работа в къщи и други.

ПРЕЗЕНТАЦИИ и Видео клипове - упражнения и програми за самостоятелна работа в къщи и други.