Как да достъпваме учебните ресурси във CViC

кратка инструкция към преподавателите. Само те имат достъп до ресурсите и само те могат да дават достъп и на учениците до тях.

Щракнете върху ръководство.pdf, за да отворите файла.