Подготовка за часовете по философия за 8 клас, изготвяне на самостоятелни задачи и проверка на знания. 

Курсът по философия за 8 клас е от задължителната общообразователната подготовка. Темите за 36 (по веднъж седмично). Материалът е основно от сферата на психилогията.