Подготовка за часовете по български език и литература в 8.клас, изисквания за домашните задания, самопроврека на знания, препоръчителна литература.

Курсът по философия за 8 клас е от задължителната общообразователната подготовка. Темите за 36 (по веднъж седмично). Материалът е основно в сферата на психилогията.