Цел на курса-Дигитализация в обучението по екология, в частност опазване на околната среда.

Очаквани резултати-Дигитализиране на екологични данни от изселдвания, проблемна ситуация, наблюдения.

Биология и ЗО