Физическо възпитание и спорт: Видео уроци, правилознание на спортни игри, презентации, история на спорта, клипчета от youtub, компекс от упражнения  и др.