Налични курсове

Ресурсно подпомагане - гимназиален етап

Ресурсно подпомагане - гимназиален етап

Курс

Ресурсно подпомагане - прогимназиален етап (V-VII клас)

Ресурсно подпомагане - прогимназиален етап (V-VII клас)

Курс

Ресурсно подпомагане - начален етап (I-IV клас)

Ресурсно подпомагане - начален етап (I-IV клас)

Курс

1 ПИГ-7 - 1Ж клас - Магдалена Виденова

1 ПИГ-7 - 1Ж клас - Магдалена Виденова

Курс

1 ПИГ3 - 1В клас - Магдалена Виденова

1 ПИГ3 - 1В клас - Магдалена Виденова

Курс

ПИГ-3 ВТОРИ КЛАС/2г,д/

ПИГ-3 ВТОРИ КЛАС/2г,д/

Курс

ПИГ 2 е, ж

ПИГ 2 е, ж

Прилагателно име Умножение и деление с числото 7
Курс

ПИГ 2 б,в

ПИГ 2 б,в

Курс