РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Л

Лента за навигация

Лента за навигация се намира над блок Навигация. Състои се от линкове с името на страниците. В зависимост от това къде се намира потребителят, дава възможност за връщане стъпка назад в структурата на курса и в платформата.


Линк Игнорирай

Игнорирай е линк, достъпен от изскачащ прозорец в долния десен ъгъл на страницата, когато потребителят (учител или ученик) влезе в платформата и има ново съобщение. Позволява преглед на съобщението в по-късен момент.


Линк Отиди в съобщения

Отиди в съобщения е линк, достъпен от изскачащ прозорец в долния десен ъгъл на страницата, когато потребителят (учител или ученик) влезе в платформата и има ново съобщение. Чрез него може да прочете съобщението веднага.


Линк Предпочитания

Меню за дефиниране на предпочитанията на потребителя. Съдържа връзки за редакция на профила и смяна на паролата.