РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

А

Абониране по избор

Абониране по избор е настройка при добавяне на Дейност Форум. Позволява на ученика сам да избере дали да получава известия от форума.


Автоматично абониране

Автоматично абониране е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея първоначално всички участници в курса ще получават известия от форума, но с възможност да се откажат по-късно, ако решат.


Автоматично показване

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. 

Автоматично показване позволява Moodle да избере как да отвори ресурса според типа на страницата или файла.