РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  Всички

Ф

Формат за показване

Формат за показване на речника е настройка при добавянето на Дейност Речник. Позволява на преподавателя да избира между следните 7 формата за визуализация, в зависимост от типа и целите, които си постави:

- Прост речников стил;
- Пълен с автори;
- Пълен без автори;
- Продължаващ без автор;
- Екциклопедия;
- Често задавани въпроси;
-  Entry list - Списък с дефиниции ? така ли да го преведем? не го намерих преведено в moodle.org


Формат по подразбиране

Формат по подразбиране e настройка в Дейност Уики, която определя начина, по който учениците ще добавят текстове, изображения и хиперлинкове в страниците. Възможностите са HTML, Creole и Nwiki.

Creole и Nwiki са обичайни за Уики-приложенията и имат специфичен език и правила на писане. В случай, че не е работено с тях, за предпочитане е да се избере HTML. С него учениците ще въвеждат съдържанието с помощта на HTML-редактора.


Х

Хипервръзка към дейност

Хипервръзка към дейност е настройка при добавяне на Дейност Урок и позволява на преподавателя да добави връзка към следваща учебна дейност или ресурс след края на урока.


Ц

Цялостна забележка

Цялостна забележка е част от настройките в Дейност Тест. Преподавателят може да добави обобщаваща информация в полета за забележки и да зададе граници на оценките, като въведе стойности в проценти или точки. След като реши теста, ученикът ще вижда подходящия текст в зависимост от постигнатия резултат.


Ч

Често използвани коментари

Често използвани коментари са достъпни при създаването на форма за оценяване в Дейност Задание. Преподавателят може да въведе коментари в свободен текст, които след това лесно да добавя към работите на учениците, когато оценява.Страница: (Обратно)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  Всички