РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички

А

Анонимност на отговорите

Анонимност на отговорите е настройка при добавяне на Дейност Избор и позволява анонимно решаване на анкетата. Ако преподавателят е задал въпрос свързан с удовлетворението на учениците от обучението, е добре да избере анонимно решаване, за да получи и по-искрени отговори.


Б

Банка с тестови въпроси

Банка с тестови въпроси e част от всеки курс в Moodle и е достъпна от Блок Настройки. Това е мястото, където преподавателят създава и подрежда въпросите за своите тестове.


Блок Навигация в теста

Блок Навигация в теста се намира в горната лява част на страницата и е видим за учениците докато решават тест в Moodle. Той съдържа списък с номера на въпросите и часовник, който отброява времето за решаване, ако е зададен времеви лимит.
След приключването на теста, блокът оцветява в различен цвят верните, частично верните и грешните отговори за конкретното решение.


Бутон Добавяне на страница с въпрос

Бутон Добавяне на страница с въпрос позволява на преподавателя да създаде тестов въпрос в Дейност Урок.


Бутон Запис като чернова

Бутон Запис като чернова е част от дейност Задание и позволява на преподавателя да запише работата си по създаване на форма за оценяване с критерии на определен етап. Така може да се върне по-късно и допълни информацията, да запише критириите окончателно, а след това да ги използва за конкретна самостоятелна работа.


Бутон Запис на критерии с оценки в готовност за използване

Бутон Запис на критерии с оценки в готовност за използване е част от дейност Задание и позволява на преподавателя да запази и използва веднага разписаните критерии за оценяване.

Важно! Ако формата не е напълно готова - преподавателят може да съхрани направеното до момента с Бутон Запис като чернова и да се върне по-късно, за да редактира.


Бутон Избери въпрос

Бутон Избери въпрос е активен в Дейност Тест в класната стая. С него преподавателят може да зареди на екрана произволен въпрос от теста по време на провеждането, независимо от това, че в настройките вече е избрал конкретна последователност.


Бутон Край на въпроса

Бутон Край на въпрос е активен при провеждане на Дейност Тест в класната стая и прекратява решаването по-рано от заложеното време. Ако въпросите нямат зададено време за решаване, този бутон се използва, за преминаване нататък в теста.


Бутон Край на сесията

Бутон Край на сесията е активен при провеждане на Дейност Тест в класната стая. С него преподавателят прекратява текущата сесия. Резултатите се изчисляват автоматично.


Бутон Начало на сесията

Бутон Начало на сесията е част от Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да активира теста.Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички