Анонимност на отговорите

Анонимност на отговорите е настройка при добавяне на Дейност Избор и позволява анонимно решаване на анкетата. Ако преподавателят е задал въпрос свързан с удовлетворението на учениците от обучението, е добре да избере анонимно решаване, за да получи и по-искрени отговори.

» РЕЧНИК