Бутон Запис като чернова

Бутон Запис като чернова е част от дейност Задание и позволява на преподавателя да запише работата си по създаване на форма за оценяване с критерии на определен етап. Така може да се върне по-късно и допълни информацията, да запише критириите окончателно, а след това да ги използва за конкретна самостоятелна работа.

» РЕЧНИК