РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница:  1  2  (Следващ)
  Всички

П

По време на изпълнение на теста

По време на изпълнение на теста е една от четирите колони в Настройки за преглеждане, достъпна при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да виждат избраната от преподавателя обратна информация (точки, верни отговори и т.н.) докато решават теста.

Важнo! Параметрите в тази колона са активни само когато преподавателят е задал Адаптивен режим, Адаптивен режим (без наказания) или Интерактивно с много опити.


По-късно, докато теста е още отворен

По-късно, докато теста е още отворен е една от четирите колони в Настройки за преглеждане, достъпна при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да виждат избраната от преподавателя обратна информация (точки, верни отговори и т.н.) до 2 минути след изпращане на теста за оценяване и преди крайния срок, отбелязан в Настройване на време.


Поведение на въпросите

Поведение на въпросите е настройка, достъпна при добавяне на Дейност Тест и позволява на преподавателя да зададе режим на теста. Всеки режим дава различни възможности и може да се използва според типа на теста и предназначението му.

Преподавателят избира между:
- Адаптивен режим
- Адаптивен режим (без наказания)
- Незабавна обратна връзка
- Интерактивно с много опити
- Отложена обратна връзка


Повече от един отговор

Повече от един отговор е настройка в Дейност Урок при добавяне на въпрос с множествен избор. Тя позволява на преподавателя да формулира въпроси с повече от един верен отговор.


Повтарянето разрешено

Повтарянето разрешено е настройка при добавяне на Дейност Урок, с която преподавателят може да позволи урока да се изпълнява повече от веднъж.


Позволи разклонения на въпросите

Позволи разклонения на въпросите е настройка при добавяне на Дейност Анкета и позволява на преподавателя да включи въпроси, които зависят от отговора на предишен въпрос.


Показаване на резултатите

Показаване на резултатите е настройка при добавяне на Дейност Избор, с която преподавателят избира дали учениците да виждат отговорите и кога.

Възможностите са:

- Не се показват отговорите на учениците;
- Показване на резултатите на учениците след като дадат отговор; 
- Показване на резултатите на учениците след прекратяване на достъпа;
- Показване на резултатите през цялото време.


Показване на ляво меню

Показване на ляво меню е настройка при добавяне на Дейност Урок, с която преподавателят може да добави допълнителна навигация към урока. При преглед в лявата част на екрана ще се появи блок с хипервръзки към страниците. Учениците ще знаят какво следва и ще могат да преглеждат избрани страници без да се налага всеки път да започват отначало.


Показване на неотговорилите

Показване на неотговорилите е настройка при добавяне на Дейност Избор. Ако е избрал Да за нея, преподавателят ще вижда списък с учениците, които все още не са дали отговор.


Показване на получените точки

Показване на получените точки е настройка при добавяне на Дейност Урок. С нея преподавателят решава дали по време на изпълнението учениците да виждат получените точки от отговорите на въпросите в урока.Страница:  1  2  (Следващ)
  Всички