РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница:  1  2  (Следващ)
  Всички

М

Максимален брой думи

Максимален брой думи е опция при добавяне на Дейност Задание. В настройките на заданието преподавателят може да зададе ограничение за допустимия брой думи, които учениците да използват при писането на домашна работа или есе. Тя е достъпна само, когато за Тип на работата е избран Онлайн текст.


Максимален брой опити

Максимален брой опити е настройка при добавяне на Игри в Moodle. Чрез нея преподавателят въвежда колко пъти учениците да могат да играят играта.


Максимален брой отговори

Максимален брой отговори е настройка при добавяне на Дейност Урок, която позволява на преподавателя да зададе колко отговора планира да съдържат въпросите в урока. Този параметър осигурява необходимия брой полета за отговори при въвеждане на въпросите.


Максимална оценка

Максимална оценка е настройка при добавяне на Игри в Moodle. Чрез нея преподавателят поставя максимален брой точки за решението на играта.


Меню Администриране

Меню Администриране е достъпно за преподавателя в Дейност Уики и позволява изтриване на отделни страници или версии на страниците.


Меню История

Меню История е достъпно за преподавателя в Дейност Уики. Уики пази запис на процеса по изграждане на съдържанието под формата на версии. От Меню История преподавателят може да прегледа кой ученик какво съдържание е добавил, като сравни отделните версии на страниците.


Меню Карта

Меню Карта е достъпно за преподавателя в Дейност Уики. Оттук той има достъп до всички страници, добавени в Уики, подредени по азбучен ред.


Меню Коментари

Меню Коментари е достъпно за преподавателя в Дейност Уики.Тук е мястото за коментари и въпроси, които учениците могат да задават, докато работят по съдържанието. Преподавателят може да ги преглежда и да отговаря, за да насочва и подпомага учениците.


Меню Отчети

Меню Отчети е част от Дейност Урок. Преподавателят може дапрегледа подробно изпълнението на всеки ученик.


Меню Отчети в Scorm

Меню Отчети се намира в горната част на екрана след добавяне на учебно съдържание с дейност Scorm-пакет. От него преподавателят може да прегледа решенията на всички ученици, подредени в табличен вид, а също и да ги изтегли и запази в текстов файл или в Excel формат с бутоните под таблицата.


Меню Оценяване на есета

Меню Оценяване на есета е част от Дейност Урок. Ако преподавателят е включил в урока въпроси от тип Есе, тук може да ги провери.


Меню Преглед

Меню Преглед е част от Дейност Урок и позволява на преподавателя види как изглежда готовия урок.


Меню Редакция

Меню Редакция е част от Дейност Урок и позволява на преподавателя да направи промени в страниците от готовия урок.


Меню Файлове

Меню Файлове е достъпно за преподавателя в Дейност Уики и му позволява да добави помощни материали, които учениците да изтеглят и използват.


Метод за навигация

Метод за навигация е настройка при добавяне на Дейност Тест. Тя дава възможност на преподавателя да зададе последователност при отговаряне на въпросите.

В зависимост от целите на теста преподавателят избира между:
- Свободен метод за навигация - ученикът сам избира в какъв ред да отговаря – може да даде отговор първо на лесни за него въпроси, за да има време да помисли повече за по-трудните и да ги реши накрая;
- Последователен метод за навигация - задава строга последователност при решаване. Ако ученикът пропусне въпрос и премине към следващ, няма да може да се върне към него отново.


Метод за оценяване в Scorm

Метод за оценяване в Scorm е настройка при добавяне на Scorm-пакет. Чрез нея преподавателят определя как ще се формира оценката за едно решение на Scorm-урока.

Преподавателят може да избира между:

- Учебни обекти - броя разгледани страници в урока;
- Най-висока оценка - най-високия резултат от решените страници в урока;
- Средна оценка - средно-аритметичен резултат;
- Сбора от точките - сбора от точките от всички страници в урока.


Метод за оценяване в Задание

Метод за оценяване в Дейност Задание е настройка, която позволява на преподавателя да зададе начина, по който ще се формира оценката.

Преподавателят може да избира между:

- Просто директно оценяване - в точки или скала
- Критерии с оценки
- Критерии с нива


Метод за оценяване в Игри

Метод за оценяване в Дейност Игри е настройка, с която преподавателят избира как да се формира оценката при повече от едно решение на играта.

Преподавателят може да избира между:

- Най-висок резултат
- Средна оценка
- Първи опит
- Последен опитСтраница:  1  2  (Следващ)
  Всички