Наръчник за организиране на уроци за учебни дейности по темите за природни бедствия и катаклизми

Наръчникът е разработен като част от реализацията на проект NHD Play Project Agreement Number: 2018-1-BG01-KA201-047885, финансиран по Програма  Еразъм + на Европейския съюз

Щракнете върху HANDBOOK-FINAL-BG.pdf, за да отворите файла.