STEM - 4 BG Последователно и успоредно свързване на консуматорите