Тест за линейни уравнения (средно ниво на трудност)

Тест за линейни уравнения (средно ниво на трудност)