Тест за линейни уравнения (основно ниво на трудност)

Тест за линейни уравнения (основно ниво на трудност)