РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Ф

Формат на курс

Формат на курс е настройка, която определя подредбата на основната страница на учебното пространство.

Възможни формати на курс са:

- Курс с единствена дейност;
- Социален формат;
- Тематичен формат;
- Седмичен формат.


Форум за новини

Форум за новини е тип Форум в Moodle и се добавя автоматично при създаване на нов курс. Той е изключително удобен за публикуване на важни съобщения, свързани с учебния процес.

Разликата с другите типове форуми е, че в него могат да пишат само преподавателите, а учениците получават новините и на електронната си поща.