РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички

Б

Бутон Попълване на правилните отговори

Бутон Попълване на правилните отговори е достъпен при преглед на избран въпрос от Банката с въпроси. Преподавателят може да го използва, за да провери дали е въвел коректно верният отговор и точките за него.


Бутон Презареждане на резултатите

Бутон Презареждане на резултатите е активен при провеждане на Дейност Тест в класната стая и обновява страницата с отговорите на учениците. Позволява на преподавателя да прегледа колко ученици са отговорили и колко не са.


Бутон Преместване в >>

Бутон Преместване в >> е част от Банката с въпроси на курса. Позволява преместване на избрани въпроси от една категория в друга.


Бутон Преоценяване на всички

Бутон Преоценяване на всички е достъпен при преглед на решенията на конкретен тест. Преподавателят може да го използва, ако е направил редакция на избран въпрос (промяна на верния отговор или броя точки) след решаването на теста. Тази операция ще му позволи да преизчисли резултатите на учениците, за да не се налага те да решават теста отново.


Бутон Присъединяване

Бутон Присъединяване дава възможност на потребителите в курса да влязат в добавена от преподавателя Виртуална класна стая.


Бутон Пълно преоценяване на сухо

Бутон Пълно преоценяване на сухо е достъпен при преглед на решенията на конкретен тест. Преподавателят може да го използва, ако е направил редакция на избран въпрос (промяна на верния отговор или броя точки) след решаването на теста. Тази операция ще му позволи да види как биха се отразили промените в оценките на учениците, преди реално да ги преизчисли.


Бутон Следващ въпрос

Бутон Следващ въпрос е активен при провеждане на Дейност Тест в класната стая и зарежда на екрана на учениците следващия въпрос от теста.


Бутон Сравняване на избраните

Бутон Сравняване на избраните е достъпен за преподавателя в Дейност Уики и му позволява да сравнява версии на страница със съдържание, добавено от учениците. Разликите са подчертани така, че лесно се вижда приноса на всеки ученик.

 


Бързо оценяване

Бързо оценяване е достъпно при проверка на предадените домашни работи в Дейност Задание. След като преподавателят избере страницата за преглед на всички домашни работи и активира тази настройка, ще може да нанесе резултатите на учениците в полета за оценка директно в списъка.


В

Веднага след изпълнение на теста

Веднага след изпълнение на теста е една от четирите колони в Настройки за преглеждане, достъпна при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да виждат избраната от преподавателя обратна информация (точки, верни отговори и т.н.)  до 2 минути след предаване на теста.Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички