РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Ч

Често използвани коментари

Често използвани коментари са достъпни при създаването на форма за оценяване в Дейност Задание. Преподавателят може да въведе коментари в свободен текст, които след това лесно да добавя към работите на учениците, когато оценява.