РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Ц

Цялостна забележка

Цялостна забележка е част от настройките в Дейност Тест. Преподавателят може да добави обобщаваща информация в полета за забележки и да зададе граници на оценките, като въведе стойности в проценти или точки. След като реши теста, ученикът ще вижда подходящия текст в зависимост от постигнатия резултат.