РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  2
  Всички

М

Меню Оценяване на есета

Меню Оценяване на есета е част от Дейност Урок. Ако преподавателят е включил в урока въпроси от тип Есе, тук може да ги провери.


Меню Преглед

Меню Преглед е част от Дейност Урок и позволява на преподавателя види как изглежда готовия урок.


Меню Редакция

Меню Редакция е част от Дейност Урок и позволява на преподавателя да направи промени в страниците от готовия урок.


Меню Файлове

Меню Файлове е достъпно за преподавателя в Дейност Уики и му позволява да добави помощни материали, които учениците да изтеглят и използват.


Метод за навигация

Метод за навигация е настройка при добавяне на Дейност Тест. Тя дава възможност на преподавателя да зададе последователност при отговаряне на въпросите.

В зависимост от целите на теста преподавателят избира между:
- Свободен метод за навигация - ученикът сам избира в какъв ред да отговаря – може да даде отговор първо на лесни за него въпроси, за да има време да помисли повече за по-трудните и да ги реши накрая;
- Последователен метод за навигация - задава строга последователност при решаване. Ако ученикът пропусне въпрос и премине към следващ, няма да може да се върне към него отново.


Метод за оценяване в Scorm

Метод за оценяване в Scorm е настройка при добавяне на Scorm-пакет. Чрез нея преподавателят определя как ще се формира оценката за едно решение на Scorm-урока.

Преподавателят може да избира между:

- Учебни обекти - броя разгледани страници в урока;
- Най-висока оценка - най-високия резултат от решените страници в урока;
- Средна оценка - средно-аритметичен резултат;
- Сбора от точките - сбора от точките от всички страници в урока.


Метод за оценяване в Задание

Метод за оценяване в Дейност Задание е настройка, която позволява на преподавателя да зададе начина, по който ще се формира оценката.

Преподавателят може да избира между:

- Просто директно оценяване - в точки или скала
- Критерии с оценки
- Критерии с нива


Метод за оценяване в Игри

Метод за оценяване в Дейност Игри е настройка, с която преподавателят избира как да се формира оценката при повече от едно решение на играта.

Преподавателят може да избира между:

- Най-висок резултат
- Средна оценка
- Първи опит
- Последен опитСтраница: (Обратно)   1  2
  Всички