РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички

В

Всеки опит продължава предишния

Всеки опит продължава предишния е настройка, достъпна при добавяне на Дейност Тест. Тя е активна само когато е позволено повече от едно решение на теста. Ако е избрано Да - всеки следващ опит ще пази отговорите на ученика от предишния. По този начин един тест може да бъде решаван на части и завършен за няколко решения. Ако е избрано Не – всеки път учениците ще решават теста отначало.


Възможност за ново опитване на въпроси

Възможност за ново опитване на въпроси е част от настройките в Управление на протичането при добавяне на Дейност Урок. Ако е зададена и ученикът посочи грешен отговор на въпрос от урока, ще може да избере дали да продължи напред или да отговори отново на същия въпрос.


Въпрос Вярно/Невярно

Вярно/Невярно е тип тестов въпрос в Moodle. Формулировката му обикновено е твърдение, за което ученикът може да избира между две алтернативи - вярно и невярно. Въпросът позволява автоматична проверка, тъй като преподавателят задава верния отговор предварително при формулиране на въпроса.


Въпрос за съпоставяне

Въпрос за съпоставяне е тип тестов въпрос в Moodle. Той се състои от два списъка с елементи – понятия, изрази или твърдения, които трябва да бъдат свързани правилно. Първият списък условно е наречен Въпроси, а вторият Отговори.


Въпрос Избор на един отговор

Въпрос Избор на един отговор е тип въпрос, който преподавателят може да добави в Дейност Анкета. Той позволява избор само на един от възможните отговори или твърдения.


Въпрос Издърпване и поставяне в текст

Въпрос Издърпване и поставяне в текст e тип тестов въпрос в Moodle. Състои от текст с празни позиции и думи, които трябва да бъдат поставени на правилните места в текста.


Въпрос Кратък свободен текст

Въпрос Кратък свободен текст е тип въпрос, който преподавателят може да добави в Дейност Анкета. Може да бъде използван за мнение, коментар или препоръка в свободен текст.


Въпрос Липсващи думи

Въпрос Липсващи думи е тип тестов въпрос в Moodle. Той съдържа текст с празни позиции, a липсващите думи са в падащи списъци, от които ученикът трябва да избере подходящите. Въпросите от този тип се проверяват автоматично от системата, тъй като преподавателят задава верните отговори при формулирането на въпроса.


Въпрос Рангова скала (1...5)

Въпрос Рангова скала е тип въпрос, който преподавателят може да добави в Дейност Анкета. Той позволява учениците да изразят степен на удовлетвореност или съгласие, като оценят зададени от преподавателя твърдения.


Въпрос с множествен избор

Въпрос с множествен избор е тип тестов въпрос в Moodle. Формулировката му се състои от въпрос, твърдение или недовършено изречение и списък с отговори, от които най-често един е верен. Въпросът позволява автоматична проверка, тъй като преподавателят задава верния отговор при създаване на въпроса.Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички