График за сесията

График за сесията е част от настройките на Виртуална класна стая. Преподавателят може да фиксира време за провеждане на урок или консултация, като избере подходящи дати и час. Учениците ще ги виждат в календара на курса и в блок Предстоящи събития и ще могат да влязат във виртуалната класна стая само в избрания период от време.

» РЕЧНИК