Добави участник

Добави участник е настройка при добавяне на Виртуална класна стая. В зависимост от предназначението й, преподавателят може да не задава ограничения, да позволи в сесията да се включат само потребители с определена роля или само избрани ученици.

» РЕЧНИК