Дейност Виртуална класна стая

Виртуална класна стая е учебна дейност в Moodle и представлява интерактивна онлайн среда, която позволява осъществяването на връзка в реално време между преподаватели и ученици. Тя разполага с интерактивна бяла дъска, видео и аудио връзка и чат за писмена комуникация с участниците.

» РЕЧНИК