Графичен отчет

Графичен отчет е меню досъпно при добавяне на учебно съдържание, пакетирано чрез Scorm-страндарт. След изпълнение на урока, преподавателят може да види графично представяне на резултатите за всяка страница от урока. 

» РЕЧНИК