Дейност Scorm-пакет

Дейност Scorm-пакет е учебна дейност в Moodle, която дава възможност на преподавателя да добави в курса си учебно съдържание, създадено извън платформата и пакетирано чрез Scorm-страндарт.

» РЕЧНИК