Отмерване на време

Отмерване на време е настройка при добавяне на Дейност Анкета, която позволява на преподавателя да зададе начална и крайна дата за попълване, за да получи отговори в определен срок.

» РЕЧНИК