Добавяне на меню-страница

Добавяне на меню-страница позволява на преподавателя да добави страница с учебно съдържание в Дейност Урок.

» РЕЧНИК