Дейност Урок

Дейност Урок е учебна дейност в Moodle, която позволява добавяне на интерактивно учебно съдържание, допълнено с тестови въпроси за проверка на знанията. Урокът е изключително адаптивен, тъй като позволява задаване на различна последователност на учебните материали по време на изпълнение, в зависимост от отговорите, които учениците дават.

» РЕЧНИК