Групово предаване

Групово предаване e настройка при добавяне на Дейност Задание, която позволява на преподавателя да създаде условия за съвместна работа по заданието и да позволи учениците да предават в групи.

Преподавателят може да постави индивидулни оценки, според приноса на отделните ученици или обща оценка за цялата група.

» РЕЧНИК