Онлайн текст

Онлайн текст е една от трите възможности за Типове работа при добавяне на Дейност Задание и позволява на учениците да напишат заданието директно в платформата, с помощта на HTML-редактор.

» РЕЧНИК