Онлайн аудио запис

Онлайн аудио запис е една от трите възможности за Типове работа при добавяне на Дейност Задание и позволява на учениците да запишат файл с гласа си. Подходяща е за езиково обучение и проверка на произношение.

» РЕЧНИК