Дата за отказ

Дата за отказ е настройка при добавяне на Дейност Задание, която преподавателят може да активира, като постави отметка пред Позволяване и зададе дата и час. След Датата за отказ, предаването на задания ще е абсолютно невъзможно.

» РЕЧНИК