Дейност Задание

Дейност Задание е учебна дейност в Moodle, която дава възможност на преподавателя да постави задача на учениците, да я прегледа и оцени, като избере оценка в точки, скала или критерии с различни тежести.
Всеки ученик вижда само своята работа, а тя може да бъде разработена и предадена под формата на аудио файл или с MS Word, PowerPoint, PDF, Excel, а също и директно в платформата с помощта на HTML-редактора.
Дейност Задание може да се използва за писане на есета, презентации или задачи и да включва изображения, аудио или видео съдържание.

» РЕЧНИК