Няма времеви лимит

Няма времеви лимит е настройка при добавяне на тестови въпроси към Дейност Тест в класната стая. Позволява на преподавателя да премахне зададеното време за отговор на избран въпрос.

» РЕЧНИК