Ограничаване на отговарянето през периода

Ограничаване на отговарянето през периода е настройка при добавяне на Дейност Избор, с която преподавателят избира дати и час за достъп до анкетата.

» РЕЧНИК