Дейност Избор

Дейност Избор e учебна дейност в Moodle и позволява на преподавателя да зададе един въпрос с множество възможности за избор. Може да използва за стимулиране на мисленето по дадена тема от учебния материал или за проучване на мнението за курса и обучението.

» РЕЧНИК