Дейност Уики

Дейност Уики е учебна дейност в Moodle и представлява колекция от страници, създадени от група автори, подобно на книга или учебно помагало. Състои се от начална страница и множество други страници, които могат да бъдат създадени от преподавателя и учениците.

Уики пази история на процеса по създаване на съдържанието и активността на учениците. Огромното предимство е, че резултатът от него може да се превърне в учебен материал, който да се редактира, надгражда и използва от други ученици и през следващи учебни години.

» РЕЧНИК