Дейност Тест в класната стая

Дейност Тест в класната стая е учебна дейност в Moodle и позволява провеждане на тест в реално време и в контролирана среда. Преподавателят задава начало на сесията за решаване на теста, определя кои въпроси и в каква последователност да се зареждат на екрана и получава информация кои ученици решават и какви отговори посочват. Може да се използва както за изпитни тестове, така и за тестове за упражнение и затвърждаване на знания.

» РЕЧНИК