Отложена обратна връзка

Отложена обратна връзка е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. При този режим ученикът трябва първо да отговори на всички въпроси, а след това да изпрати решението за оценяване. Режимът е подходящ за изпитни тестове.

» РЕЧНИК