Дейност Тест

Дейност Тест е учебна дейност в Moodle, която позволява на преподавателите да оценяват знанията на учениците, като формират тестове с различни възможности и предназначение – за упражнение и самоподготовка, за текущо оценяване и финални изпити. В тях може да добавят различни типове въпроси, създадени в Банката с въпроси и допълнени с полезна за учениците обратна връзка.

» РЕЧНИК