Дейност Речник

Дейност Речник е учебна дейност в Moodle, която позволява създаване на лексикални, тематични и терминологични речници. Може да се използва в обучението за съвместно създаване на учебно съдържание от учениците. Те имат възможност да формулират понятия с дефиниции и да ги коментират. Процесът е изцяло под ръководството на преподавателя – той може да проследява, редактира и одобрява дефинициите.

» РЕЧНИК