Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Регистрирането на потребители в електронната платформа http://u4ili6teto.bg/  се извършва от системния администратор. Тъй като платформата се използва почти изцяло за обучения на учители, директори, училищни администратори, университетски преподаватели и др., потребителско име се получава за участие в потребителските курсове – както индивидуално, така и групово, при заявен интерес от ръководството на дадено училище.
Платформата http://u4ili6teto.bg/ НЕ може да се използва индивидуално. Курсовете, създадени вътре, са с авторски права и не биха могли да се използват като готови учебни ресурси.

Ако желаете да получите повече информация или имате допълнителни въпроси, моля, конкретизирайте искането на имейл: office@cei-bg.org  

Ако сте ученик и желаете да се подготвите успешно за НВО или ДЗИ – моля, посетете нашата обучителна платформа: http://izpiti.u4ili6teto.bg/