Налични курсове

География на България (5-7)

  • Преподавател: Велизара Валентинова Карадалиева
  • Преподавател: Галина Веселинова
  • Преподавател: Яна Тодорова

История на България (5-7)

  • Преподавател: Велизара Валентинова Карадалиева
  • Преподавател: Галина Веселинова
  • Преподавател: Яна Тодорова

Български език и литература (5-7)

  • Преподавател: Росица Байрактарски
  • Преподавател: Цаня Пламенова
  • Преподавател: Пепа Стефанова