Вход

Бисквитките трябва да са разрешени във Вашия браузърПомощ за Бисквитките трябва да са разрешени във Вашия браузър
Някои курсове могат да допускат достъп като гост

За първи път ли сте тук?

Регистрирането на потребители в електронната платформа http://u4ili6teto.bg/  се извършва от системния администратор. Тъй като платформата се използва почти изцяло за обучения на учители, директори, училищни администратори, университетски преподаватели и др., потребителско име се получава за участие в потребителските курсове – както индивидуално, така и групово, при заявен интерес от ръководството на дадено училище.

При проявен индивидуален интерес за използване на платформата, моля, конкретизирайте искането на имейл: office@cei-bg.org  като уточните дали желаете да участвате в разработването на учебни ресурси като автор, дали желаете да ползвате готови учебни ресурси, дали  желаете да ползвате платформата  в преподавателската си дейност индивидуално с Ваши ученици или пък колективно с Ваши колеги.